Hlaste, prosím, kdo má zájem o vyšetření očí, které proběhne 30. 3. 2023 v 8:30.

Napište se, prosím, do formuláře, který bude na nástěnce v MŠ.
 

************

Vážení rodiče,

ve Vaší mateřské škole se uskuteční vyšetření zraku dětí
pomocí speciální diagnostické videokamery v rámci projektu
„Koukají na nás správně?“. Vyšetření je spolehlivé, rychlé a
zcela bezpečné. Děti vnímají vyšetření jako hru, neboť se
uskutečňuje v klidném a známém prostředí mateřské školy.
Běžné vyšetření zraku u dětských lékařů v rámci
preventivních prohlídek dioptrické vady často neodhalí. Včasným
vyšetřením zraku máte možnost ochránit své dítě před vznikem
pozdějších komplikací.

Proč nechat vyšetřit dítě přístrojem Plusoptix?

✓ Přístroj Plusoptix umožňuje měřit oční vady u dětí již
od 6 měsíců. Čím dříve je u dětí oční vada zjištěna a včas
korigována, tím vyšší je pravděpodobnost jejího úspěšného
vyléčení.

✓ Velký podíl na vzniku dioptrických očních vad včetně
šilhání a tupozrakosti má rovněž dědičnost. V případě
výskytu očních vad v rodině u rodičů nebo prarodičů se
doporučuje nechat dítěti zrak pravidelně kontrolovat, protože
jakákoliv komplikace může zrak při zanedbání léčby značně
poškodit.

Jedním z důsledků nezjištěné a neléčené vady zraku u
dětí je riziko vzniku úrazu. Projekt preventivního screeningového
vyšetření zraku svým posláním naplňuje cíle Národního
akčního plánu prevence dětských úrazů Ministerstva zdravotnictví
ČR.
Ing. Andrea Žejdlová, Ph.D.
_manažer projektu_