POVINNÉ INFORMACE

1. Název

Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré Město okres uherské Hradiště, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel

město Staré Město
nám. Hrdinů 100
686 03 STARÉ MĚSTO

IČ: 005 67 884
DIČ: CZ00567884

telefon : 572 416 411
fax : 572 416 412
e-mail: 
meusm@staremesto.uh.cz
elektronická podání : 
podatelna@staremesto.uh.cz
Datová schránka: 8tvb3cp

 

3. Organizační struktura

Organizační struktura: tam, prosím vložit – viz příloha
Kontakty

Křesťanská mateřská škola

Za Radnicí 1823

Staré Město 686 03

Tel.: 572 541 031, 604 579 853

E-mail: mskrstmesto@uhedu.cz

IČO: 75022559

ID datové schránky: 3agkk9e

Zřizovatel školy: město Staré Město

 

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

Křesťanská mateřská škola

Za Radnicí 1823

Staré Město 686 03

 

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Křesťanská mateřská škola

Za Radnicí 1823

Staré Město 686 03

 

 • 4.3 Úřední hodiny

Pondělí – Pátek (září – červen)
9:00 – 15:00 hod

 

 • 4.4 Telefonní čísla

572 541 031,  604 579 853

 

 • 4.5 Adresa internetové stránky

www.kms-stmesto.cz

 

 • 4.6 Adresa podatelny

Křesťanská mateřská škola

Za Radnicí 1823

Staré Město 686 03

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

mskrstmesto@uhedu.cz

 

 • 4.8 Datová schránka

3agkk9e

 

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 20634721/0100

 

6. IČ

75022559

 

7. DIČ

CZ75022559 , nejsme plátci DPH

 

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty školy Odkaz na dokumenty školy

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: mskrstmesto@uhedu.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 8yguwkc

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré Město 686 03

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.
Vyhláška č. 107/2005 Sb.

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyly stanoveny žádné sazby

 

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo stanoveno

13. Licenční smlouvy

V současné době nejsou KMŠ Staré Město poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2018 nebyly žádné informace požadovány
 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány

Vzor žádosti o poskytnutí informace

Křesťanská mateřská škola

Za Radnicí 1823, Staré Město okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

601 057 745

MOBIL

604 579 853

MOBIL

mskrstmesto@uhedu.cz

E-MAIL

3agkk9e

ID DATOVÉ SCHRÁNKY

© 2022, Křesťanská MŠ, Staré Město. Tvorba webové prezentace: Jaroslav Tyllich - Artika