POVINNÉ INFORMACE

1. Název

Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré Město okres uherské Hradiště, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel

město Staré Město
nám. Hrdinů 100
686 03 STARÉ MĚSTO

IČ: 005 67 884
DIČ: CZ00567884

telefon : 572 416 411
fax : 572 416 412
e-mail: 
meusm@staremesto.uh.cz
elektronická podání : 
podatelna@staremesto.uh.cz
Datová schránka: 8tvb3cp

 

3. Organizační struktura

Organizační struktura: tam, prosím vložit – viz příloha
Kontakty

Křesťanská mateřská škola

Za Radnicí 1823

Staré Město 686 03

Tel.: 572 541 031, 604 579 853

E-mail: mskrstmesto@uhedu.cz

IČO: 75022559

ID datové schránky: 3agkk9e

Zřizovatel školy: město Staré Město

 

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

Křesťanská mateřská škola

Za Radnicí 1823

Staré Město 686 03

 

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Křesťanská mateřská škola

Za Radnicí 1823

Staré Město 686 03

 

 • 4.3 Úřední hodiny

Pondělí – Pátek (září – červen)
9:00 – 15:00 hod

 

 • 4.4 Telefonní čísla

572 541 031,  604 579 853,  601 057 745

 

 • 4.5 Adresa internetové stránky

www.kms-stmesto.cz

 

 • 4.6 Adresa podatelny

Křesťanská mateřská škola

Za Radnicí 1823

Staré Město 686 03

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

mskrstmesto@uhedu.cz

 

 • 4.8 Datová schránka

3agkk9e

 

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 20634721/0100

 

6. IČ

75022559

 

7. DIČ

CZ75022559 , nejsme plátci DPH

 

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty školy Odkaz na dokumenty školy

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: mskrstmesto@uhedu.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 8yguwkc

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Křesťanská mateřská škola, Za Radnicí 1823, Staré Město 686 03

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.
Vyhláška č. 107/2005 Sb.

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyly stanoveny žádné sazby

 

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo stanoveno

13. Licenční smlouvy

V současné době nejsou KMŠ Staré Město poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2018 nebyly žádné informace požadovány
 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány

Vzor žádosti o poskytnutí informace

Křesťanská mateřská škola

Za Radnicí 1823, Staré Město okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

572 541 031

PEVNÁ LINKA

601 057 745

SLUNÍČKA, BERUŠKY

 

604 579 853

KUŘÁTKA, ŽABIČKY

3agkk9e

ID DATOVÉ SCHRÁNKY

eva.sismova@kms-stmesto.cz

E-MAIL

© 2022, Křesťanská MŠ, Staré Město. Tvorba webové prezentace: Jaroslav Tyllich - Artika