Poděkování za plavbu lodí

Poděkování za plavbu lodí

Srdečně děkujeme Kroměřížské plavební s.r.o. a manželům Němcovým za laskavé umožnění inspirující plavby po řece Moravě v čele se skvělým kapitánem panem Kučerou. Naše plavba se stala symbolickým gestem pro drahé děti, které budou „odplouvat“ do školy jež...
Informace ke školnímu výletu

Plavba lodí pro předškoláky

Vážení rodiče dětí, které v tomto školním roce odchází do ZŠ, ve středu 22. 5. 2024 se v dopoledních hodinách zúčastníme plavby lodí.  Prosíme vás o laskavé přečtení Provozního řádu půjčovny Baťův kanál  a poučení dětí o bezpečnosti.  Námořníci...