Děkujeme paní Augustinové za sponzorský dar pro slavnost Pasování školáčků.