Děti jsou jako zrcadla, která odrážejí naši lásku

Našim cílem je probouzet u dětí radost a vděčnost v každém okamžiku, který na své cestě zažívají. Rozvíjíme děti ve všech oblastech, od rozumové přes tělesnou či sociální. Toto vzdělávání se děje především prožitkem a sdílením s ostatními. Klademe důraz na křesťanské hodnoty, jako je láska k bližnímu, pomoc druhým či naděje.
 

 

Aktuality

Poděkování

Poděkování

Děkujeme paní Augustinové za sponzorský dar pro slavnost Pasování školáčků.

číst více
Pasování předškoláků

Pasování předškoláků

Srdečně zveme všechny děti, které odchází do základní školy, a jejich rodiče na slavnostní Pasování předškoláků. Pasování se uskuteční 20. 6. 2024 v 15:30 hod na zahradě KMŠ Prosíme, aby si děti, které budou pasovány, přinesly aktovku a přišly slavnostně oblečené....

číst více
Svatojánská noc v KMŠ

Svatojánská noc v KMŠ

Proběhne v pátek 14. 6. 2024 od 17 hod. Na téma zvířátka. Prosíme, přiveďte své děti v maskách. Přijďte se pobavit se svými dětmi a ukončit s námi školní rok. Pro děti jsou připravené soutěžní disciplíny, opékání a doprovodný program Mary ́s Meals. Děti odcházející do...

číst více

O křesťanské školce

Mateřská škola je pro děti často prvním místem, kde se děti musí osamostatnit od rodičů. Po chvíli dítě poznává nové prostředí i kamarády a naučí se spoustu nových věcí. Za pár let se z něj stává předškolák, jde k zápisu a s mateřskou školou se loučí a na školku zbývají jen vzpomínky. Na nás učitelích pak záleží, jaké ty vzpomínky budou a co si děti do dalšího života odnesou. Současné výzkumy ukazují, že předškolní věk je velmi důležitým obdobím v utváření lidské osobnosti, a toho jsme si jako učitelé vědomi.

Třídy

SLUNÍČKA

1. třída

BERUŠKY

2. třída

KUŘÁTKA

3. třída

ŽABIČKY

4. třída

Režim dne

6.30 - 9.00

 • hry dětí 
 • individuální práce s dětmi
 • individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
 • tělovýchovné chvilky, relaxační cvičení

9.00 – 9.20

 • svačina

9.20 – 10.00

 • ranní kruh
 • řízená činnost, didakticky cílené činnosti ve skupinách a individuálně

10.00 - 12.00

 • příprava na pobyt venku a pobyt venku

12.00 – 12.20

 • oběd​

12.20 - 14.15

 • příprava na odpočinek
 • poslech pohádky, četby na pokračování
 • skupinové práce se staršími dětmi
 • logopedické chvilky
 • klidné hry dětí, které nespí
 • odpočinek

14.15 - 14.30

 • svačina

14.30 - 16.30

 • odpolední zájmové činnosti

 • kroužky

 • hry

 • pokračování didakticky cílených činností

Křesťanská mateřská škola

Za Radnicí 1823, Staré Město okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

572 541 031

PEVNÁ LINKA

601 057 745

SLUNÍČKA, BERUŠKY

 

604 579 853

KUŘÁTKA, ŽABIČKY

3agkk9e

ID DATOVÉ SCHRÁNKY

eva.sismova@kms-stmesto.cz

E-MAIL

© 2022, Křesťanská MŠ, Staré Město. Tvorba webové prezentace: Jaroslav Tyllich - Artika