Děti jsou jako zrcadla, která odrážejí naši lásku

Našim cílem je probouzet u dětí radost a vděčnost v každém okamžiku, který na své cestě zažívají. Rozvíjíme děti ve všech oblastech, od rozumové přes tělesnou či sociální. Toto vzdělávání se děje především prožitkem a sdílením s ostatními. Klademe důraz na křesťanské hodnoty, jako je láska k bližnímu, pomoc druhým či naděje.
 

 

O křesťanské školce

Mateřská škola je pro děti často prvním místem, kde se děti musí osamostatnit od rodičů. Po chvíli dítě poznává nové prostředí i kamarády a naučí se spoustu nových věcí. Za pár let se z něj stává předškolák, jde k zápisu a s mateřskou školou se loučí a na školku zbývají jen vzpomínky. Na nás učitelích pak záleží, jaké ty vzpomínky budou a co si děti do dalšího života odnesou. Současné výzkumy ukazují, že předškolní věk je velmi důležitým obdobím v utváření lidské osobnosti, a toho jsme si jako učitelé vědomi.

Třídy

SLUNÍČKA

1. třída

BERUŠKY

2. třída

KUŘÁTKA

3. třída

ŽABIČKY

4. třída

Režim dne

6.30 - 9.00

 • hry dětí 
 • individuální práce s dětmi
 • individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
 • tělovýchovné chvilky, relaxační cvičení

9.00 – 9.20

 • svačina

9.20 – 10.00

 • ranní kruh
 • řízená činnost, didakticky cílené činnosti ve skupinách a individuálně

10.00 - 12.00

 • příprava na pobyt venku a pobyt venku

12.00 – 12.20

 • oběd​

12.20 - 14.15

 • příprava na odpočinek
 • poslech pohádky, četby na pokračování
 • skupinové práce se staršími dětmi
 • logopedické chvilky
 • klidné hry dětí, které nespí
 • odpočinek

14.15 - 14.30

 • svačina

14.30 - 16.30

 • odpolední zájmové činnosti

 • kroužky

 • hry

 • pokračování didakticky cílených činností

Křesťanská mateřská škola

Za Radnicí 1823, Staré Město okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

601 057 745

MOBIL

604 579 853

MOBIL

mskrstmesto@uhedu.cz

E-MAIL

3agkk9e

ID DATOVÉ SCHRÁNKY

© 2022, Křesťanská MŠ, Staré Město. Tvorba webové prezentace: Jaroslav Tyllich - Artika