O ŠKOLCE

Mateřská škola je pro děti často prvním místem, kde se děti musí osamostatnit od rodičů. Po chvíli dítě poznává nové prostředí i kamarády a naučí se spoustu nových věcí. Za pár let se z něj stává předškolák, jde k zápisu a s mateřskou školou se loučí a na školku zbývají jen vzpomínky. Na nás učitelích pak záleží, jaké ty vzpomínky budou a co si děti do dalšího života odnesou. Současné výzkumy ukazují, že předškolní věk je velmi důležitým obdobím v utváření lidské osobnosti, a toho jsme si jako učitelé vědomi.

 

Naše mateřská škola má v současné době čtyři heterogenní (tedy věkově smíšené) třídy, které navštěvuje přes 80 dětí ve věku 2,5 – 7 let. Nachází se v klidném prostředí za staroměstskou radnicí. Školku obklopuje velká zahrada s několika pískovišti, dopravním hřištěm, prolézačkami a také koutkem pro pěstování rostlin. V okolí mateřské školy se nachází řeka Morava, rybník, pole, zahrady a spousta hřišť, což hojně využíváme během vycházek.


Naším cílem je probouzet u dětí radost a vděčnost v každém okamžiku, který na své cestě zažívají, což vystihuje i název našeho vzdělávacího programu „Díky za každý nový den“. Vzdělávání v mateřské škole rozvíjí děti ve všech oblastech, od rozumové přes tělesnou či sociální. Toto vzdělávání se děje především prožitkem a sdílením s ostatními. Vedle všestranného rozvoje dětí klademe důraz i na křesťanské hodnoty, jako je láska k bližnímu, pomoc druhým či naděje. Pravidelně se zde konají setkávání s knězem místní farnosti, při kterých společně prožíváme období celého liturgického roku( děkování za úrodu, Advent, Vánoce, postní doba, Velikonoce,..). Chceme-li však v dětech tyto hodnoty rozvíjet, musíme se podle nich jako učitelé řídit a o to se soustavně snažíme.

Křesťanská mateřská škola

Za Radnicí 1823, Staré Město okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

572 541 031

PEVNÁ LINKA

601 057 745

SLUNÍČKA, BERUŠKY

 

604 579 853

KUŘÁTKA, ŽABIČKY

3agkk9e

ID DATOVÉ SCHRÁNKY

eva.sismova@kms-stmesto.cz

E-MAIL

© 2022, Křesťanská MŠ, Staré Město. Tvorba webové prezentace: Jaroslav Tyllich - Artika