O ŠKOLCE

Mateřská škola je pro děti často prvním místem, kde se děti musí osamostatnit od rodičů. Po chvíli dítě poznává nové prostředí i kamarády a naučí se spoustu nových věcí. Za pár let se z něj stává předškolák, jde k zápisu a s mateřskou školou se loučí a na školku zbývají jen vzpomínky. Na nás učitelích pak záleží, jaké ty vzpomínky budou a co si děti do dalšího života odnesou. Současné výzkumy ukazují, že předškolní věk je velmi důležitým obdobím v utváření lidské osobnosti, a toho jsme si jako učitelé vědomi.

 

Naše mateřská škola má v současné době čtyři heterogenní (tedy věkově smíšené) třídy, které navštěvuje přes 80 dětí ve věku 2,5 – 7 let. Nachází se v klidném prostředí za staroměstskou radnicí. Školku obklopuje velká zahrada s několika pískovišti, dopravním hřištěm, prolézačkami a také koutkem pro pěstování rostlin. V okolí mateřské školy se nachází řeka Morava, rybník, pole, zahrady a spousta hřišť, což hojně využíváme během vycházek.


Naším cílem je probouzet u dětí radost a vděčnost v každém okamžiku, který na své cestě zažívají, což vystihuje i název našeho vzdělávacího programu „Díky za každý nový den“. Vzdělávání v mateřské škole rozvíjí děti ve všech oblastech, od rozumové přes tělesnou či sociální. Toto vzdělávání se děje především prožitkem a sdílením s ostatními. Vedle všestranného rozvoje dětí klademe důraz i na křesťanské hodnoty, jako je láska k bližnímu, pomoc druhým či naděje. Pravidelně se zde konají setkávání s knězem místní farnosti, při kterých společně prožíváme období celého liturgického roku( děkování za úrodu, Advent, Vánoce, postní doba, Velikonoce,..). Chceme-li však v dětech tyto hodnoty rozvíjet, musíme se podle nich jako učitelé řídit a o to se soustavně snažíme.

Křesťanská mateřská škola

Za Radnicí 1823, Staré Město okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

601 057 745

MOBIL

604 579 853

MOBIL

mskrstmesto@uhedu.cz

E-MAIL

3agkk9e

ID DATOVÉ SCHRÁNKY

© 2022, Křesťanská MŠ, Staré Město. Tvorba webové prezentace: Jaroslav Tyllich