Upozorňujeme rodiče, že vyšetření očí se 30. 3. 2023 nekoná z důvodu nemoci.

Náhradní termín bude včas sdělen.