Dne 14. 4. je provoz ve školce omezen z důvodu velikonočních prázdnin.

Rodiče, kteří si nemohou zajistit hlídání, oznámí tuto skutečnost učitelkám svých tříd.