V období hlavních prázdnin (červenec a srpen 2024) bude naše mateřská škola uzavřena ve dnech 22. 7. – 16. 8.

Kdo z rodičů bude nutně potřebovat umístit své dítě v době uzavření KMŠ do náhradní MŠ, vyzvedne si žádost v první třídě Sluníček. Vyplněná žádost se odevzdává ředitelce MŠ, kam dítě nastoupí v rámci náhradního provozu. Žádost do náhradní MŠ je nutno odevzdat do 31.5. 2024.

Ve dnech 22.7. – 2. 8. bude otevřena MŠ Rastislavova, ve dnech 5. 8. – 16. 8. bude otevřena MŠ Komenského.