Upozorňujeme rodiče, že příští týden se nekonají kroužky: Veselé zpívání a zdravé dýchání a Výtvarné tvoření.