Upozorňujeme rodiče, že ve dnech 23. 12. 2022 – 1. 1. 2023 včetně je KMŠ uzavřena z důvodu Vánočních prázdnin. Od 2. 1. 2023 je KMŠ v běžném provozu.