Vážení rodiče,

ti, kteří se neúčastnili informační schůzky pro rodiče, ať se dostaví do první třídy Sluníček zvolit si čas zápisu a vyzvednout potřebné dokumenty (platí pro ZŠ Staré Město). Rodiče, kteří budou dítě přihlašovat do jiné ZŠ, tuto skutečnost oznámí učitelkám svých tříd.