Nadále pokračují kroužky, můžete se ještě přihlašovat. Po domluvě můžeme zapsat nejen předškoláky, ale i mladší děti.

Pohybový kroužek: Šárka Železníková (sudé úterý 15:15 – 16:00)
Výtvarný kroužek: Alena Valešová (lichý čtvrtek 14:45 – 15:30)
Veselé zpívání: Tomáš Vaškových (liché pondělí 14: 45 – 15:15)
Ježíškova školka: Gabriela Gottwaldová (lichá středa 15:30 – 16:00)