Dne 10. 2. 2023 proběhne v naší školce karneval, připravte, prosím, dětem masky.