Pro malý zájem se v druhém pololetí nebude konat v MŠ žádný kroužek.

Děkujeme za pochopení.