Vážení rodiče,

komu nebudou fungovat přístupové údaje pro dotazníkové šetření v KMŠ, prosíme, obraťte se na paní Janu Sládkovou na MěÚ.