Formulář pro daňové přiznání (školkovné) si můžete stáhnout v sekci  Dokumenty.  Vyplněný a vytištěný formulář přineste do MŠ k potvrzení (NEVYPLŇUJTE ČÁSTKU!!!). Formuláře jsou rovněž k dispozici na hlavní nástěnce v MŠ. Následně předáte k potvrzení učitelce ve třídě.