Třídy

i1

1.třída učitelé: Mgr. Vítězslava Černá a Jitka Minářová

i2

2.třída učitelky: Alena Valešová a Jitka Řehořková

i3

3.třída učitelky: Věra Ottová a Jarmila Motyčková

i4

4.třída učitelky: Gabriela Gottwaldová a Bc. Šárka Železníková