Zápis do ZŠ – práce pro děti v době uzavření KMŠ (6. 4. – 9. 4.)

Zápis do ZŠ
Milé děti. Tento týden bude zápis do  velké Základní školy. Sice tam maminka asi jenom přinese papíry, aby vás do školy přijali nebo tam přinese žádost, aby vás nechali ještě ve školce, protože vás tu ještě potřebujeme. Vás asi do té školy nepustí, protože škola ještě nefunguje pro všechny. Ale i přesto, že se vás teď nikdo nebude na nic ptát, si tento týden zopakujeme, co všechno by měly děti vědět, když  nastoupí do školy. Takže vzpomínejte, co si už pamatujete a když nebudete vědět, nevadí. Máma poradí a připomene. Proto si o tom stále povídáme, abychom si to zapamatovali. 
 
Úterý  – Já
Už jste velké děti, tak byste měli znát své jméno. Maminka ti určitě říká pěkně, zdrobněle, ale víš, jak je tvé jméno napsané v kalendáři? Příjmení v kalendáři napsáno není. To máš po tatínkovi, aby všichni věděli, kdo je tvůj táta.
 A jestlipak víš, kdy ses narodil? Máma ti poradí aspoň měsíc, ve kterém ses narodil. To si časem také zapamatuješ. Ale co by měl školák určitě vědět je, kde bydlí. Taky hlavně proto, kdyby se náhodou ztratil. Takže, nauč se ulici, číslo domu a ve kterém městě bydlíš, to určitě víš. O tom si ve školce povídáme pořád. 
No a teď zpátky ke tvému příjmení. Máš příjmení po tatínkovi. Víš, kdo má ve vaší rodině ještě stejné příjmení? 
Ano, babička a dědeček. A víš, čí jsou to rodiče? A jak se jmenují maminčiny rodiče? To jsou rodiče maminky a tatínka, Tatínek je babičky a dědečka …., maminka je jejich……A ty jsi babičky a dědečka ……, Kluk je …., holka je …..
Víš, kdo je to sourozenec? To je maminky a tatínka další dítě. Když je to kluk, je tvůj….., když je to holka, je tvoje …..A víš co je pro tebe maminčina sestra? A maminčin bratr? 
ú – Namaluj mi maminku. Vzpomeň si, co všechno má, jaké části těla, oblečení, ozdoby…,klidně si ji prohlídni, ať na nic nezapomeneš. (rodiče, prosím, nechejte děti samy, bez Vaší rady, malovat, až bude obrázek hotov, teprve poraďte a napovězte, co dítě zapomnělo).
Domalováno?
A teď něco, podle čeho ve škole poznají, že jsme slušně vychovaní.
Když vejdeme do třídy, řekneme………, když odcházíme, řekneme……
Když něco chceme, řekneme…… a když to dostaneme, řekneme…….
Když něco provedeme, tak se …….., když strčíme do kamaráda, řekneme….
Před jídlem si ….., po každém použití záchodu si…., když přijdeme z venku, tak si……
ú – Vymaluj správný obrázek, jak se chováme při jídle.. prac. list č. 1
Všichni jsme kamarádi. Neubližujeme si, pomáháme si. Když vidím, že někdo ubližuje jinému, tak pomůžeme tomu, komu je ubližováno, nebo to řekneme někomu dospělému, aby šel pomoct. Nikomu se nevysmíváme. Ani kvůli tomu, že se ti nelíbí jeho obrázek. Říkali jsme si, že každý má jiné oči, každý věci vidí jinak, a proto jeho obrázek je jiný a taky pěkný.
Ve škole, tak jako ve školce si po sobě uklízíme, nekřičíme, nehádáme se, ničím neházíme, neběháme, protože bychom mohli způsobit úraz sobě nebo někomu jinému. 
Každý si musí chránit své zdraví i zdraví svých kamarádů, protože nám se nemusí stát nic, ale můžeme někomu ublížit, třeba jen proto, že jsme moc divočili.
Ve škole už jsou velké děti, nechodí si tam hrát, ale učit se. Ale neboj se, paní učitelka má připravené i hry, které se ti určitě budou líbit. Jestlipak víš, co patří do aktovky? 
ú – škrtni na prac. listu č. 2, které věci do aktovky nepatří
 
Středa – Čas
Jestlipak víte, který je dnes den? Ano je středa. Včera bylo úterý a zítra bude čtvrtek. Dnes je teď, včera bylo a zítra bude. Dokážeš vyjmenovat dny v týdnu? 
Spočítej je. Ano, každý týden má 7 dnů. 7 dnů je 1 týden. které dny jsou víkend? To jsou ty dny, kdy nemusíme do školy a máma s tátou do práce.
 4 týdny jsou 1 měsíc. A 12 měsíců je 1 rok. 
Zkus vyjmenovat měsíce v roce. Vím, ještě je neumíš, to je těžké, ale máma ti pomůže. a jestli se je chceš naučit, nauč se básničku, ta ti pomůže:
Leden na rampouchy hrál,
únor posune den dál, 
březen trávu tlačí vzhůru,
duben barví stromům kůru.
Květen barevný má fráček,
červen zpěvavý je ptáček.
Červenec je léto u vody,
srpen prázdninové příhody.
Září – škola volá zas,
říjen podzimní je čas.
Listopad – spí zahrádka,
prosinec – vánoční pohádka.
Kterýpak je teď měsíc? Ano duben. To už je jaro. Co bylo před jarem? Co přijde po jaru?
ú – podle prac. listu č. 3 si s mámou vyjmenujte měsíce a roční období a ty si pak čarou spoj, co do kterého ročního období patří.
Celý náš život se řídí hodinami. Co nám ukazuje čas? – kalendář, hodiny. Den se dělí na den a noc.  Každý den se dělí na hodiny. Každý má stejně 24 hodin. 
Podívej se na hodiny – prac. list č. 4  a zkuste s mámou přečíst čísla na hodinách. Ano, jsou tam čísla od 1 do 12. kde je těch 24? Ta malá ručička, která ukazuje hodiny, oběhne dokola dvakrát za den, protože běží velice pomalu. Ta velká, co tak utíká, že to vidíš, ukazuje minuty. Ale hodiny ještě nemusíš poznat, to se naučíš až ve škole.
ú – Ale čísla už by šlo poznat, že? Vystříhni čísla a nalep je do prázdných hodin podle malých hodin nahoře.
A ještě, co vše nám určuje čas.
 Spíme  …., vstáváme ….., obědváme…..
Co děláme ráno?  ( vstaneme, umyjeme se, vyčistíme zuby, posnídáme, oblečeme se a jdeme do školky. )
Co děláme dopoledne? – To je do oběda……….
Co děláme v poledne?
Co děláme odpoledne? 
Co děláme večer? A v noci? 
 
Čtvrtek –  Co vím
Přečtěte si malované čtení. Táta nebo máma čte text a přitom ukazuje směr čtení zleva do prava, aby dítě vidělo a správně si zafixovalo směr čtení a psaní, dítě čte obrázky – prac. list č. 6 
Četli jsme si o zvířátkách. jestlipak si pamatuješ, jak se jmenují mláďátka zvířat? 
Co má – kráva, ovečka, kůň, pes, kočka, koza, slepice, kachna, husa, ….
A víš, jak tato zvířátka mluví? Zkus si to zopakovat. 
A teď ještě o zvířátkách. Zkus správně říct popletené věty:
 – Na poli roste hodně čápů.
 – Fialová kočka se drbala za uchem. 
 – Mravenci si postavili velký dům z cihel.
 – Hlemýžď předběhl na cestě zajíce.
 – Z vysokého stromu se snášela žížala. 
 – Na zahradě kokrhal kůň. 
 – Slepice ztratila šupinu.
 – Kráva snesla vejce.
 – Pes si zašpinil peří.
A teď zkus říct správně, jak to je: 
 – Hlemýžď je pomalý, zajíc je….
 – Myš je malá, velbloud je…..
 – Moucha je lehká, slon je….
 – Had je dlouhý, ještěrka……
 – Žirafa je vysoká, kočka…….
 ú – na prac. listu č. 7 vystříhej všechny obrázky a pak je poskládej do dvojic tak, aby se rýmovaly. 
Tak a teď si dáme diktát, jako ve škole: 
Dejte dítěti čistý papír, doprostřed položte fix. Dítě položí ruce z obou stran vedle papíru dlaněmi dolů. Pak mu řekněte, ať si vezme tužku, budeme psát. Pokud nevezme jistě do ruky, kterou píše, opravte ho, připomeňte a zkuste znovu. Vždy mu řekněte která je to ruka, kterou píše. zkuste několikrát zopakovat. Pravá je ta, co píše, levá tato druhá. Leváci naopak. 
Začneme psát: – pomalu říkejte, aby se mohlo dítě zorientovat 
– Do pravého horního rohu udělej kolečko – v klidu vysvětlujte – kde je pravá strana? kde je horní roh?
– Doprostřed papíru napiš své jméno – pokud neumí, předepište mu ho zvlášť na papír, ať ho opíše
– Vlevo do dolního rohu namaluj kytičku.
– Vlevo do horního rohu zamotej klubíčko.
– Vpravo do dolního rohu napiš písmenko, na které začíná tvé jméno.
ú – prac. list č. 8 – domaluj domeček
Myslím, že dnes už toho bylo dost. Hlavně pro rodiče. To chce odměnu.
 
Pátek – Písmena a číslice
Abychom se naučili číst a psát, musíme se nejdříve naučit písmenka. 
Podívej se maminkou na obrázek s abecedou. Abeceda – to jsou všechna písmenka seřazená za sebou. Společně s maminkou si zkuste všechna písmenka přečíst. 
ú – dej do kroužku písmenka, která už poznáš. 
Když se písmenko vysloví, říká se mu hláska. 
Zkus poslouchat a určit, na kterou hlásku začíná – pes, loket, stůl, koza, most, vlas, kluk
A uslyšíš také, na kterou hlásku tato slova končí? ( rodič může hlásku v řeči zdůraznit)
A teď poslouchej, jestli uslyšíš hlásku ve slově:
Hledáme S – nejdříve zasyč jako had, ať slyšíš, jak zní. A teď poslouchej. Je ve slově, nebo není?
                   – kosa, koza, postel, hora, plast, zub, most, police, poslední, prst, slepice, kuře
A teď to zkusíme s R – pořádně si zavrč, ať víš, co hledáme.
                                  – trochu, písek, pírko, pořádek, krok, potok, prorok, kráva, řepa, ret, koruna
ú – prac. list č. 9 – spoj čarou písmenko a slova, která začínají tímto písmenem
     prac. list č. 10 – škrtni obrázek, který do řady nepatří (podle začátečního písmena)
     prac. list č. 11 – můžeš si vyzkoušet psaní – jestli ti to nepůjde, nevadí, učit se to budete až ve škole
 
Písmenka jsme si trošku zopakovali a teď se pustíme do čísel.
Na obrázku máš číselnou řadu, tak zkus všechna čísla přečíst. Můžeš si je zkusit i zvlášť na papír opsat. Maminka bude ukazovat na prstech a ty počítej, kolik ukazuje – od jedné do šesti.
A teď naopak. Maminka říká čísla a ty ukazuj na prstech.
Nebo si můžete házet kostkou a ty poznávej, kolik jsi hodil.
ú – vyzkoušej si lehoučké sudoku, doplň písmenka, která v tabulce chybí – prac. list č. 12.
 
K matematice patří také geometrické tvary, které už určitě poznáš. 
ú – prac. list č. 13 – pojmenuj všechny geometrické tvary a zkus doplnit, které v řádcích chybí
   – vezmi si nůžky, vystřihni všechny obrázky a přilep do tabulky ke stejnému tvaru