Upozornění pro rodiče předškoláků

Ve středu 10. 3. 2021 od 17 do 18ti hodin si přijďte do KMŠ rezervovat termín k zápisu vašich dětí.  Zápis do ZŠ bude probíhat 7. 4. 2021. Zároveň si vyzvednete potřebné tiskopisy k zápisu.

Číst více

Uzavření KMŠ

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav […]

Číst více

Důležité upozornění – jen pro 4. třídu (Žabičky)

Vážení rodiče, je mou povinností Vás informovat, že byl v mateřské škole, potvrzen případ onemocnění COVID-19. Vaše dítě bylo během pobytu v MŠ v rizikovém kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění COVID-19, tj. přítomnost SARS-CoV-2. Vašemu dítěti bude nařízena karanténa, která se vztahuje pouze na osoby z rizikového kontaktu, ne na jeho rodinné příslušníky. Prosím očekávejte, že vás […]

Číst více