Plán oslav a akcí v MŠ

Září:
Drakiáda diplomy pro všechny děti, výběr vhodného místa k pouštění draků

Říjen:
oslava Díkůvzdání účast p. faráře, pozvánka pro všechny na dveře KMŠ, napsat také možnost přinášení darů přírody na společný stůl, naučit děti písničky na tuto akci .

Prosinec:
Mikulášská nadílka postavy Mikuláše a anděla, krátké informace o dětech pro Mikuláše, nadílka pro děti. S Mikulášskou legendou budou děti seznámeny předem – Mikulášská legenda.
Vánoční besídka – spolu s rodiči a za účasti p. faráře, který objasní podstatu Vánoc a seznámí děti s Vánočním příběhem.
Vánoční cukroví – linecké připraví spolu s dětmi pí. uč. Vánoční přáníčka vyrobí s dětmi všechny učitelky , společně také připraví koledy a básně pro krátké vystoupení rodičům. Všechny učitelky také zajistí přípravu dílen pro rodiče s dětmi / možnost výroby Vánočních ozdob pro všechny děti spolu s rodiči/.

Leden:
Návštěva základní školy s budoucími prvňáčky

Schůzka rodičů předškoláků s p. psycholožkou
Buchtu pro pohoštění upečou s dětmi učitelky, které budou mít daný den ranní směnu.
Drobné dárečky vyrobí s dětmi všechny uč.

Únor:
Masopustní karneval naučit děti písně a básně z tohoto okruhu. Oznámení o karnevalu 
měsíc dopředu – zveřejní na tabuli. Masky si připraví i všechny učitelky. Koblihy s dětmi připraví učitelky ranní směny.
Den dědečků a babiček – pozvánky pro všechny prarodiče

Březen:
vynášení Moreny – Morenu spolu s dětmi připraví učitelky ranní směny – básně a písně k tomuto tématu naučí děti všechny učitelky. Morena bude vynesena a vhozena do řeky Moravy v době pobytu venku. 
Na Smrtnou neděli. Zajistit fotodokumentaci!
Každé březnové pondělí Dny otevřených dveří od 15:00 do 16:00 hod. ve všech třídách KMŠ. Připravit pro rodiče s dětmi nejrůznější činnosti – malování, auta, stavebnice, mozaiky, knihy…

Duben:
Velikonoční oslava – za účasti zdejšího p. faráře , seznámení s Velikonočním příběhem. seznámí děti s Velikonočním příběhem. Upečení Velikonočního beránka

Upečení Velikonočního beránka pro společnou hostinu s panem farářem .
Výroba velikonočních přáníček – všechny učitelky.

Květen:
Svátek matek – pásmo pro vystoupení dětí připraví všechny učitelky.

Výlety se všemi dětmi – místo výletu bude upřesněno dle uvážení učitelek , na výlet odjedou i p. uklizečka a p. školnice, které připraví zabalení svačin pro všechny děti.

Červen :
MDD – oslava svátku dětí na zahradě KMŠ – soutěže dětí se sladkými odměnami a slavnostním obědem. Případně učitelky baví děti – sami jsou herci a hrají dětem pohádku.

Pobyt ve škole v přírodě je nahrazován větším počtem výletů, kterých se účastní i menší děti. Výlety vyberou všechny učitelky na Pg radě v lednu.
Rozloučení s předškoláky: spolu s rodiči na školní zahradě, pohoštění pro děti, krátké vystoupení s dětmi na flétnu, knihy pro rozloučení s předškoláky, perníková vysvědčení pro budoucí školáky .
Svatojánská noc: s účastí bývalých absolventů KMŠ – soutěživé hry na školní zahradě spolu s rodiči, pozvánku do Staroměsts.novin, po sportovním odpoledni bude následovat diskotéka v MŠ a po té přespí budoucí prvňáčci v MŠ.