Upozornění

Prosíme zákonné zástupce dětí, aby se seznámili na našich stránkách s provozním řádem COVID, se školním řádem, se směrnicí k úplatě za předškolní vzdělávání, s vnitřním řádem školní jídelny – výdejny a se ŠVP. Toto seznámení potvrďte podpisem ve třídách.

Číst více